ARBO-wet
 

Veilig werken
Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor veilige en gezonde omstandigheden op de werkvloer. Een gezonde en veilige werkplek draagt ertoe bij dat mensen door het werk niet ziek of arbeidsongeschikt worden.
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid schept randvoorwaarden en bepaalt het kader waarbinnen bedrijven zelf maatregelen kunnen nemen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.
De Arbeidsinspectie van het Ministerie van SZW handhaaft de wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden.
Werkgevers zijn ook verplicht een arbodienst in te schakelen voor de toetsing van de beoordeling van de risico-inventarisatie en -evaluatie.

Wilt u meer weten over over de toepassing van de ARBO-wet, kijk dan op de website van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid