cardio_website_klein.png

 


Geaccrediteerde Opleidingen

voor huisartsen, doktersassistentes, verpleegkundigen, fysiotherapeuten en andere disciplines

 

Wij geven cursussen voor huisartsen/doktersassistentes en fysiotherapeuten waarvoor de cursisten accreditatiepunten kunnen behalen.

Deze nascholing is voorzien van een kwaliteitskenmerk.

Nascholing van de professional richt zich op bevordering van competentie en performance. Anders gezegd gaat het over een combinatie van kennis, vaardigheid en attitude die nodig is om in de dagelijkse praktijk kwalitatief verantwoord te handelen.

Uitgangspunten voor de eisen aan geaccrediteerde nascholing zijn:

  • De inhoud is relevant voor de dagelijkse praktijkvoering
  • De onderwijskundige opzet is zodanig dat de geformuleerde leerdoelen worden bereikt
  • De uitvoering heeft een neutraal karakter, wat wil zeggen dat er geen promotionele elementen in zitten.

De accreditatie van deze vakinhoudelijke nascholing is aangevraagd bij de Gemeenschappelijke Accreditatie Internet Applicatie (GAIA), Kwaliteitsregistratie en Accreditatie Beroepsbeoefenaars in de Zorg (KABIZ), Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nederlandse vereniging van praktijkondersteuners (NVvPO)