BHV 
Bedrijfshulpverlener
 

De bedrijfshulpverleners in uw organisatie vormen een voorpost voor politie, brandweer en ambulance. Als er brand uitbreekt, als er een ongeluk gebeurt, bij welke calamiteit dan ook, weten deze collega’s wat ze moeten doen. Eerste hulp verlenen, brandbestrijding, mensen uit het gebouw leiden, alarmering. Snel en vakkundig, maar zonder paniek te zaaien. Wettelijk zijn de taakgebieden: eerste hulp, brandbestrijding, ontruiming en communicatie. Elke organisatie heeft mensen nodig die deze taken uitvoeren; in grotere bedrijven zelfs met ploegleider of Hoofd BHV. De diverse opleidingen zijn afgestemd op de behoefte van uw organisatie. Van basisopleiding BHV tot en met branchespecifieke opleidingen.

bhv.jpgOnze maatschappij heeft veiligheid en gezondheid hoog in het vaandel.

Dat spreekt uit de verplichting voor bedrijven een BHV-organisatie op poten te zetten en te  onderhouden. Dat is veilig, gezond en het past bij maatschappelijk verantwoord ondernemen.

 

 

 

 Cursustitel

 bedrijfshulpverlener bestaande uit:

 • Brandbestrijding basis opleiding
 • Levensreddend handelen

Cursusduur

2 hele dagen of 4 dagdelen (eventueel 4 avonden)

of

1 hele dag (2 dagdelen) + E-Learning

Cursusmateriaal

 

Boek bedrijfshulpverlener NIBHV wordt verstrekt bij aanvang van de cursus of in geval van E-Learning de betreffende module

Vereiste vooropleiding

Geen

Instructeurs

instructeur Ascendens Opleidingen

Certificering

NIBHV certificaat of certificaat Ascendens Opleidingen

Locatie

In overleg

Startdatum

Zie cursusdata

 

 

 

Onderwijs/leerplan.

Deze opleiding beslaat 2 dagen. Het geheel wordt opgesplitst in twee delen:

 • 1 dag brandbestrijding, ontruiming en communicatie.
 • 1 dag levensreddend handelen.
 • Op dag 2 wordt aansluitend een examen afgenomen. 

 

Dag 1

De eerste dag doorloopt u een 3 tal theorie onderwerpen, waaronder brandbestrijding, ontruiming en communicatie. De dag wordt afgesloten met een praktijkcompetentietoets -het blussen -.

Dag 2

De tweede dag wordt het onderdeel levensreddend handelen gegeven.

Op deze dag worden diverse competenties beoefend waaronder reanimeren en verbandleer.

Indien u kiest voor E-Learning dan ziet de opleiding er als volgt uit:

 • 1 dagdeel e-learning + toets (thuis)
 • 1 dagdeel brandbestrijding, ontruiming en communicatie
 • 1 dagdeel levensreddend handelen.
 • Theoretisch examen na afloop van de praktijkdagdelen

De opleidingen worden verzorgd door ervaren brandweerlieden uit de repressieve dienst met jarenlange ervaring uit de praktijk en gecertificeerde instructeurs (Oranje Kruis/NRR) die tevens werkzaam zijn in de acute hulpverlening.

Om  de gevolgen van brand en ongeval te beperken, moet ieder bedrijf een bedrijfshulpverleningsorganisatie hebben.

Bedrijfshulpverlening (BHV) is in eerste instantie gericht op het beschermen van werknemers. Maar BHV is ook gericht op het beschermen van bezoekers, bijvoorbeeld in gebouwen met een publieke functie. Een BHV-organisatie voldoet aan wettelijke eisen als deze organisatie is toegesneden op risico's in het bedrijf.
Bij de bepaling van vorm en omvang van de BHV-organisatie moet de werkgever rekening houden met enkele factoren. Deze worden eveneens in de cursus besproken.

Het BHV-plan moet onderdelen bevatten als diverse procedures, taakverdeling en verantwoordelijkheden, namen en telefoonnummers, dienstroosters en plattegronden. Ook moet ervoor worden gezorgd dat het plan (inclusief procedures) aansluit op de gemeentelijke rampenplannen.
BHV-ers moeten een opleiding of cursus volgen die past bij de risico's in hun bedrijf. Die risico's moeten naar voren komen uit de risico-inventarisatie en eventueel uit incidentscenario's. Oefenen is een wettelijke verplichting. Minimaal één keer per jaar is voor iedere organisatie een goede richtlijn.

Wij zijn aangesloten bij het NIBHV, een rijkserkend opleidingsinstituut en werken volgens de door hen vastgestelde normen.

Doelgroep:  De aan te stellen Bedrijfshulpverleners

Leerdoel:    Na het behalen van de cursus heeft de deelnemer voldoende kennis

                     over Eerste Hulpverlening, levensreddende handelingen en Brandbestrijding,

                     Communicatie en Evacuatie (BCE) om de taak van Bedrijfshulpverlener

                     op zich te kunnen nemen

Inhoud:    Deze basiscursus omvat de onderdelen eerste hulpverlening en levensreddende handelingen; Brandbestrijding, Communicatie en Evacuatie (BCE)

 Onderdeel Brandbestrijding, Communicatie en Evacuatie (BCE) 

 • Soorten branden onderscheiden
 • Verschillende fasen van een brand onderscheiden
 • Blusmiddelen benoemen en juist gebruiken
 • Een beginnende brand beperken en bestrijden
 • Soorten alarmeringen benoemen en de interne en externe communicatie in gang zetten
 • Procedures die gelden bij een algehele ontruiming toepassen
 • De externe communicatiekanalen correct benutten
 • Professionele hulpverlening bij aankomst instrueren en intern begeleiden

Eerste hulpverlening en levensreddende handelingen

 • Algemene regelgeving Eerste Hulpverlening
 • Reanimatie+AED
 • Ernstige bloedingen en shock
 • In- en uitwendige letsels (wonden, brandwonden, botbreuken en oogletsels)
 • Aanbrengen van verbanden