Eerste hulp aan kinderen

 

Deze cursus is gericht op kinderen en bestemd voor iedereen die met kinderen te maken heeft. Tijdens de cursus krijgt je inzicht in de verschillen tussen zuigelingen, kinderen en volwassenen, die van belang zijn voor de eerstehulpverlening, zoals:

- lichaamsbouw

- gedrag van zuigelingen en kinderen bij ongeval en ziekte en de wijze waarop het

  best kan worden gereageerd.

In de cursus leer je hoe Eerste hulp te verlenen aan zuigelingen en kinderen bij stoornissen in de vitale functies en plaatselijke letsels, die veel bij zuigelingen en kinderen voorkomen. Ook krijg je inzicht in de gevaren die in het bijzonder zuigelingen en kinderen bedreigen en de wijze waarop deze kunnen worden bestreden.plijster.jpg

 Onderwerpen die behandeld worden:

- Het kind en zijn omgeving

- Eerste Hulp verlenen: vijf belangrijke punten

- Preventie: maatregelen om de veiligheid van kinderen te vergroten

- Kindermishandeling en eerste hulp

- Stoornissen in het bewustzijn

- Stoornissen in de ademhaling

- Stoornissen in het bewustzijn èn de ademhaling

- Ernstige bloedingen

- Uitwendige wonden

- Brandwonden

- Ontwrichting en botbreuken

- Kneuzing en verstuiking

- Oogletsel

- Vergiftiging

- Elektriciteitsongevallen

- Koudeletsels

- Warmteletsels

- Kleine ongevallen

- Plotseling optredende ziekteverschijnselen

- Verband- en hulpmiddelen

Cursustitel

Eerste Hulp aan kinderen

Certificering

Een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van Het Oranje Kruis of de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis of Certificaat Ascendens Opleidingen

Cursusduur

2 dagdelen (avonden)

Cursusmateriaal

 

Eerste Hulp aan kinderen wordt verstrekt bij aanvang van de cursus.

Instructeurs

Instructeur Eerste Hulp aan kinderen en instructeur PBLS/AED

Locatie

-Valkenswaard

-Cursus op eigen locatie (in company) is ook mogelijk. Neem contact

  met ons op  voor de voorwaarden.

 

Gastouders/gastouderbureau   

De nieuwe wet Kinderopvang is per 1 januari 2010 ingegaan. Dit betekent dat alle gastouders in het bezit moeten zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen onder andere van Het Oranje Kruis. De overige geldige certificaten kunt u nakijken op de website van OCW. Onze cursus Eerste Hulp aan Kinderen voldoet aan de eindtermen gesteld door Het oranje Kruis en is dus geschikt voor gastouders en gastouderbureaus.

 Examen

Toetsing vindt plaats gedurende de praktische lessen door de instructeur. U wordt beoordeeld of u de leerstof praktisch en theoretisch beheerst. Het zwaartepunt voor de toets ligt op de praktijk. Bij de toets moet u zich kunnen legitimeren. Wanneer de toets succesvol is afgerond ontvangt u het geregistreerde certificaat Eerste Hulp aan kinderen. Indien u in het bezit bent van een diploma Eerste Hulp komt de registratie Eerste Hulp aan Kinderen op het geldige diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis te staan.