EHBO cursus
 

Onderwerpen die behandeld worden:

 • Vijf belangrijke punten bij het verlenen van eerste hulp
 • Stoornissen in het bewustzijn
 • Stoornissen van de ademhaling
 • Stilstand van de bloedsomloop
 • Ernstige uitwendige bloedingen
 • Shock
 • Uitwendige wonden

  plijster.jpg

   
 • Brandwonden
 • Kneuzing en verstuiking
 • Ontwrichting en botbreuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Elektriciteitsongevallen
 • Letsels door koude
 • Letsels door warmte
 • Vervoer over korte afstand
 • Verband- en hulpmiddelen
 • Het menselijk lichaam

 

Cursustitel

 Eerste Hulp Basis

Cursusduur

 4 dagdelen cursus (’s avonds)

 1 dagdeel examen

Locatie

-Valkenswaard

-Cursus op eigen locatie (in company) is ook mogelijk. Neem contact met ons

 op voor de voorwaarden.

Cursusmateriaal

 

Het Oranje Kruis Boekje wordt verstrekt bij aanvang van de cursus.

Voorwaarden

Minimum leeftijd ten tijde van het examen: 15 jaar

Instructeur

Gecertificeerde instructeur Eerste Hulp, BLS/AED

Certificering

Diploma Eerste Hulp (Het Oranje Kruis) of Certificaat Ascendens Opleidingen

 

Het examen

De cursus wordt afgesloten met een examen. U moet hiervoor minstens 15 jaar oud zijn (legitimatie verplicht). Het examen wordt onder toezicht van Het Oranje Kruis afgenomen door een examenteam, bestaande uit een reanimatie-instructeur (die ook arts en tevens een door de NRR bevoegd reanimatie-instructeur is óf een verpleegkundige die tevens instructeur Eerste Hulp is) en met inschakeling van 2 Lotus slachtoffers. Het omvat  een theoretisch en een praktisch gedeelte.

Geldigheidsduur diploma

Het Diploma Eerste Hulp is twee jaar geldig en kan worden verlengd wanneer de houder naar het oordeel van een daartoe bevoegde beoordelaar aan de gestelde eisen van competentie voldoet.

Bevoegde beoordelaars zijn:

1. Instructeurs Eerste Hulp die tevens NRR* erkend reanimatie-instructeur zijn, of

2. Instructeurs Eerste Hulp in gezamenlijkheid met een NRR-erkend reanimatie-instructeur,erkend door de Nederlandse Reanimatie Raad.