Verkorte opleiding Instructeur Eerste Hulp


Heeft u al voldoende didactische kennis en kunde? Dan is het mogelijk om een verkorte opleiding tot instructeur Eerste Hulp te volgen. Tijdens de opleiding worden hoofdzakelijk de Eerste Hulp vaardigheden behandeld. In principe hoeft u geen lessen te volgen in instructie vaardigheden. Na het behalen van de geschiktheidtest Eerste Hulp vaardigheiden wordt u door ons ingeschreven voor de geschiktheidtest instructie vaardigheden. Voor aanvang van deze test krijgt u de mogelijkheid uw examenopdrachten te bespreken en uw didactische vaardigheden te oefenen.

 

Cursustitel

Verkorte opleiding Instructeur Eerste Hulp

Cursusduur

5 dagdelen van 3 uur Eerste Hulp vaardigheden

3  dagdelen instructie vaardigheden (optioneel)

Cursusmateriaal

(verplicht)

Zelf aan te schaffen voor aanvang van de cursus:

-Het Oranje Kruis Boekje

-Verbandleer en kleine Ongevallen
-Handleiding voor Instructeurs Eerste Hulp

Te bestellen via de bestelsite van Het Oranje Kruis

 

-Didactiek als Basis: Lesgeven in de Eerste Hulp door Roland Baas (ISBN (13) 978-90-78326-02-1)

Te bestellen via NODE www.nodepublicaties.nl

Cursusmateriaal

(optioneel)

-Medisch Handboek: Merck Manual

Te bestellen via www.merckmanual.nl

Cursusmateriaal

(verstrekt door Ascendens)

Powerpoint en handouts Didactiek

Vereiste vooropleiding

Geldig diploma Eerste Hulp (Het Oranje Kruis)

Certificering

Diploma Instructeur Eerste Hulp (Het Oranje Kruis)

Locatie

Valkenswaard

Cursustarief

€    ,-- (excl. btw)

incl. 1x geschiktheidtest Eerste Hulpvaardigheid

en 1x geschiktheidtest Instructie Vaardigheden

Geschiktheidtest Herhaling

 

Voor elke herhaling van bovengenoemde geschiktheidtest, afgenomen door het Oranje Kruis, wordt €     ,-- (excl. BTW) in rekening gebracht.

Het onderwijs/leerplan.

Deze opleiding beslaat vijf avonden van drie uur:

  • vijf avonden Eerste Hulpvaardigheden
  • drie avonden instructie vaardigheden (optioneel)

 

Opstapavonden

Tijdens de eerste drie avonden, de zogenaamde opstapavonden, wordt u uitgebreid getoetst op bekwaamheid in het verlenen van eerste hulp. Hierbij wordt gebruik gemaakt van verscheidene LOTUS slachtoffers en instructeurs die toetsen.

Avond 1

De eerste avond doorloopt u een aantal oefensituaties waarbij u door instructeurs aan de hand van competentielijsten gescoord wordt op het competent/niet competent zijn. De scorelijsten worden verzameld en individueel met u doorgesproken.

Avond 2

De tweede avond wordt u in de gelegenheid gesteld om, aan de hand van de resultaten van de eerste avond, verder te bekwamen in de eerste hulpverlening. Ook nu zijn één of meerdere LOTUSSEN aanwezig voor een goed oefenklimaat. 

Avond 3

De derde avond is qua opzet gelijk aan de eerste, met dát verschil dat u wederom een aantal oefensituaties doorloopt, maar nu met andere scenario’s. U wordt door instructeurs opnieuw gescoord aan de hand van competentieformulieren. Aan het eind van de avond worden de scores individueel met u besproken. 

Avond 4

Bent u nog niet competent dan bestaat de mogelijk om alsnog twee avonden te oefenen in EH vaardigheden. Onderwerpen worden gekozen uit het OK boekje en/of Verbandleer en kleine ongevallen. De docent ziet erop toe dat u zich bekwaamt in datgene waarin u nog niet competent bent en benadrukt de uniformiteit in het aanleren en uitvoeren van eerste hulp vaardigheden volgens het OK boekje.

Avond 5

Op de vijfde avond bespreekt de docent samen met u nogmaals de resultaten en bevindingen. De docent bepaalt uiteindelijk of u voldoet aan de eindtermen volgens het Oranje Kruis. U bent dan klaar voor de geschiktheidtesten Vaardigheden Eerste Hulp bij het Oranje Kruis. Na het behalen van deze geschiktheidtesten kan doorstroming naar het didactisch gedeelte (instructie vaardigheden) van de opleiding plaatsvinden.

Didactiek. (Instructie vaardigheden)

Na het behalen van de geschiktheidtest Eerste Hulp vaardigheden wordt u door ons aangemeld voor de geschiktheidtest Instructie vaardigheden. Het Oranje Kruis stuurt u de examenopdrachten 2-3 weken vóór de geschiktheidtest instructie vaardigheden. Vervolgens heeft u de mogelijkheid om deze examenopdrachten met ons te bespreken en te oefenen.

Lesmateriaal

Op elke cursusavond wordt gebruikt gemaakt van een LOTUS slachtoffer, middelen en materialen zoals reanimatiepoppen, beamer, laptop, flipover, wandplaten en andere onderwijsleermaterialen.

Evaluatie van de opleiding(en)

Vóór het beëindigen van de opleiding wordt een evaluatieformulier aan u uitgereikt. Uit de op- en aanmerkingen worden verbeterpunten samengesteld die verwerkt worden in het onderwijs/leerplan van de toekomstige opleiding(en).