Verkoop


De levering van alle BHV-gerelateerde middelen is een service welke wij verlenen.

Het betreft hier diverse verschillende blusmiddelen, alle soorten EHBO-trommels, rugzakken voor leden van de operationele BHV-ploeg, AED’s, evacuatiematerialen, diverse BHV-middelen alsmede brandmeldinstallaties (BMI).

Dit alles tegen scherpe concurrerende prijzen. Tevens is er de mogelijkheid om deze middelen, indien gewenst, vakkundig te plaatsen op de daartoe bestemde plaatsen. 

Wij verzorgen de periodieke controle van uw veiligheidsmiddelen. Dit varieert van controle blusmiddelen, EHBO-trommels, Automatische Extrerne Defibrillatoren en andere veildigheidsmiddelen.

aed_basis.jpeg